Agro4All

De app van Agro4all stelt de gebruiker in staat om in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen te bekijken.

Er kunnen selecties worden gemaakt in gewas en/of teeltobject, ziekte / plaag of onkruid, toelatingshouder, actieve stof en middel-categorie. De van toepassing zijnde gewasbeschermingsmiddelen worden met veel details getoond. Ook brondocumenten, zoals gebruiksvoorschrift en etiket zijn opvraagbaar. De onderlinge vergelijking van de gewasbeschermingsmiddelen vindt op een bijzonder overzichtelijke wijze plaats, waarbij de belangrijkste kerninformatie in een oogopslag is af te lezen.

Mobiele applicatie

Agro4All heeft op dit moment een iPhone, Android en webapplicatie. Hieronder ziet u een korte hands-on video van de applicatie.

Ontwikkeling Agro4All versie 2.0

Wij werken momenteel aan een nieuwe versie van de applicaties (webapplicatie, Android, iOS, Windows 10). De uitbreiding zal met name zichtbaar zijn door tal van nieuwe attributen met betrekking tot de gewasbeschermingsmiddelen.
Hierdoor zal het in de toekomst mogelijk zijn om via extra keuzes tot een nog meer verfijnde selectie te komen én meer toegesneden informatie op te halen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe look en feel van de app.